Jogi nyilatkozat és adatvédelem

OSZD MEG TE IS!

Jogi nyilatkozat és adatvédelem


Személyes és/vagy társasági adatok Amennyiben olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel a személye vagy társasága azonosítható, az arra vonatkozó adatokat - az adatvédelmi törvény betartásával - a T-Média csoport Kft. kezeli. Adatait kizárólag névre és címre szóló kiküldés céljára használhatjuk, illetve adatbázisunkba töltjük fel a szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a  T-Média csoport Kft. újdonságaival, kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldhessen Önnek. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, ill. azok törlését e-mailben, vagy a következő címre küldött levélben:  T-Média csoport Kft., cím: 2120 Dunakeszi, Magyar utca 11.. A felelősség korlátozása A website-okat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a website-okat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették. Vegyes rendelkezések A website-okat működtető cégek jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. A  T-Média csoport Kft. kijelenti, hogy nyilvántartásában nem kezel olyan természetes személyekre és/vagy társaságokra vonatkozó adatokat, akivel/amellyel ne állna szerződéses kapcsolatban.